กรุงไทยการไฟฟ้า
 
 
HOME > FOOD STYLIST BLOGS
d
Post by WEE Nutritionist
on 8/20/2014 1:54:41 PM
Infused Water หรือน้ำหมักผัก-ผลไม้ วิธีการทำง่ายๆ เพียงแค่ใส่ผัก ผลไม้ สมุนไพร หรือเครื่องเทศตามความชอบลงในน้ำเปล่า
 
 
Passion for fruit
Theme Decoration